چینی برنامه معلمان برنامه بزرگداشت برنامه های هفته معلم

چینی: برنامه معلمان برنامه بزرگداشت برنامه های هفته معلم بیرجند خراسان جنوبی سپاه خوسف هفته عقیدتی سیاسی

گت بلاگز اخبار پزشکی ریشه کن کردن سرطان در هسته سلول با درمان خوراکی

محققان سوئیسی در صدد هستند با سلول های بنیادی سرطان را در هسته سلول ریشه کن کنند. 

ریشه کن کردن سرطان در هسته سلول با درمان خوراکی

ریشه کن کردن سرطان در هسته سلول با درمان خوراکی

عبارات مهم : درمانی

محققان سوئیسی در صدد هستند با سلول های بنیادی سرطان را در هسته سلول ریشه کن کنند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان سوئیسی در EPFL در حال آزمون مولکولی هستند که می تواند سرطان های ناشی از موتاسیون های ژن Notch را درمان کند.

ریشه کن کردن سرطان در هسته سلول با درمان خوراکی

این درمان خوراکی نخستین درمانی است که منجر به متوقف کردن ریشه ای سرطان در هسته سلول می شود. این مولکول کمپلکس پروتئینی که به تکثیر سلول های سرطانی کمک می کند را مهار می کند و در نتیجه سلول ها قادر به تولید سیگنال نیستند.

یک پروتئین Notch طبیعی نقش غیر قابل انکاری را در تکوین جنینی و تشکیل و حفظ سلول های بنیادی بازی می کند. ولی آسیب های ژنتیکی می تواند منجر به مسیر خبر رسانی نابجایی شود که تکوین سلول های سرطانی را تسهیل می کند و منجر به مقاومت سلول های سرطانی بنیادی به درمان های استاندارد می شود.

محققان سوئیسی در صدد هستند با سلول های بنیادی سرطان را در هسته سلول ریشه کن کنند. 

دکتر راجویندر لهال در EPFL نشان داده است که مولکولCB-۱۰۳ به کمپلکس پروتئینی Notch متصل می شود و منجر به مهار فعالیت آن در هسته می شود. بلوک شدن مسیر Notch منجر به کشته شدن سلول های سرطانی می شود.

تست های آزمایشگاهی و in vivo صورت گرفته نشان داده است که این مولکول کارایی بسیار مناسبی دارد و بخوبی بوسیله موجود تحمل می شود.

واژه های کلیدی: درمانی | خوراکی | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog